Thursday, 10 December 2009

Photoshoot, Moira Walton


Neckscarf, printed silk. Moira Walton.
Jacket & headscarf, Mark's own.
Please visit